Juleball

Det er snart jul! Juleballet i år blir arrangert på Nordfjord Hotell den 10. desember. Frist for påmelding er 26.november. Alle elevane har fått med seg eit skriv heim, men dersom ein har mista skrivet, så finn du det også her. Vi håper så mange som mogleg har høve til å gå!