LittOpera 10.trinn

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

10.trinn har i denne perioden jobba med operasjangeren. Dei har knytt ein klassisk litterær tekst opp mot kjende operastykke t.d. "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson og operaen "Den glade enke". Elevane har øvd med liv og lyst. Torsdag den 10.november skal dei framføre det dei har laga, til dei andre elevane på trinnet. Vi gler oss! 

Faderen komp

 

 

KArens jul 2 komp

 

Veps eller kanskje ei bie komp

Victoria komp

Kjenner du nokon som saknar ein ring?

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi har fått innlevert ein ring.  Har du mista ein eller kjenner du nokon som har mista ein ring, truleg fyrste helga i november, så be dei ta kontakt med skulen 57 86 37 50.

Informasjonsmøte om vgs måndag 14.11.2016

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10. klasse. Møtet blir måndag 14. november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule. Sjå inforskriv HER.

First Lego League-turnering

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Laurdag den 12. november skal elevane som har valfaget teknologi i praksis delta i turneringa First Lego League. Vi ønskjer dei lukke til! Program for dagen finn du på denne nettsida.

 

Informasjonsmøte om vgs måndag 14.11.2016

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10.klasse. Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule. Sjå infoskriv: 

Skulegensar

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

Elevrådet  ved skulen har bestemt motiv for skulegensar. Bestillingsskjema blir delt ut til elevane tysdag den 1. november. Fristen for å bestille er 13.november. Koden finn ein på bestillingsskjemaet, men også her. 

skolegenser

Hospitering 10. trinn.

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

På måndag og tysdag var elevane på 10. trinn på besøk hos fleire av vidaregåande skulane i området. Der fikk dei ein liten smakebit på kva som ventar neste skuleår. Her er nokre av elevane i aksjon ved Eid vidaregåande skule:

IMG 2823 IMG 2826
IMG 2815 IMG 2820

LANSERING AV MUSIKALEN

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Plakat

Valfaget sal og scene slepp i dag ut informasjon om kva musikal dei skal setje opp 16. og 17. februar 2017. Musikalen heiter 2025, og på Operahuset sine sider står det følgjande:

Musikalen 2025 handlar om det å vere ung, og vi møter ulike ungdomsgrupper på godt og vondt.

Kva er «rett» eller «feil» farge - og kven har eigentleg bestemt det? Musikk og song spelar sjølvsagt ei stor rolle i musikalen, og denne gongen er det norsk musikk som gjeld!


Kulturskulen i Eid og Eid ungdomsskule samarbeider om å setje opp musikal kvart tredje år. I år er det 128 medverkande elevar som fyller scena, i tillegg til band, PR, kostymer, kulisser, sminke, baking og kiosksal.

Her er lenke til Operahuset si side:

http://www.operahuset.no/operahuset/pa-scena/musikalen-2025/

 

Hospitering 10.klasse

. i kategorien Nyheiter Rådgjevar

 

Hospitering for 10 klasse - 24. og 25. oktober

Måndag 24. oktober og tysdag 25 oktober er det hospitering på vgs. for 10. klasse. Lærarane har oversikt over kven som skal på dei ulike skulane og dei ulike utdanningsprogramma. 
Dei vidaregåande skulane har lagt ut viktig informasjon om hospiteringa på heimesidene sine (sjå lenker under).

Det er viktig at både elevar og lærarar får denne informasjonen før ein reiser. Enkelte elevar skal t. d. ha med seg ulike typar kle.

Detaljerte tidsskjema finn de på lenkene under. På Firda blir det lagt opp til at ein kan ta bussen som går tilbake til Eid kl 14.55

Lenke til dei ulike skulane:

  • Eid vgs

http://www.eid.vgs.no/hospitering-24-og-25-oktober.5912472-367171.html

  • Stryn vgs

http://www.stryn.vgs.no/hospiteringsdagar-for-10-klasse.5916514-368015.html

  • Mo og Jølster vgs. (informajosn er utdelt til elevane)
  • Firda vgs

http://www.firda.vgs.no/utdanningsval-hospitering.5908307-367183.html

  • Hafstad vgs

http://www.hafstad.vgs.no/getfile.php/3649513.2344.cuppbuewvu/MK+Utdanningsval+hausten+2016+C+workshops.pdf?&force=1

Rådgjevar bestiller plass på bussane. Reiserute til dei ulike skulane frå rutebilstasjonen på Eid er slik :

Stad Tur Retur Lærar måndag Lærar tysdag
Sandane 09:15 14:55 Ingebjørg Ingebjørg
Stryn 07:40 14:35 Vaksenopplæringa stiller med ein lærar i Stryn.

 ---------------

Mo 07:20 15:55 (tysdag) Torleiv --------------
Førde 07:20 15:45 (tysdag) Ove --------------

Desse tidene gjeld begge dagane for Stryn og Sandane..

  • Det er bestilt plass på bussane frå Eid. 
  • Dei elevane som skal på hospitering på Firda vgs  og tar skulebuss gjer dette som vanleg.  Desse bussane SKAL korrespondere med bussen til Sandane.
  • Elevane som skal hospitere på Eid vgs. møter til vanleg tid på ungdomsskulen kl. 08.50. Ein går i lag til vgs. ca. kl. 09:45.

HOSPITERING PÅ EID VGS:
Dei elevane som rekk skulebussane frå ungdomsskulen kl. 14.35, følgjer sjølvsagt den vanlege bussen. Hugs busskort!

Lærarane i dei ulike klassane vil informere elevane om kvar dei skal og kven som skal vere med av lærarar. Er det noko som er uklart, MÅ ein ta kontakt med kontaktlærar / dei lærarane som skal til dei ulike skulane.

Ein kan og sjølvsagt kontakte rådgjevar.

Lykke tilJ

Sveinung Alværn

Natur, miljø og friluftsliv

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Torleiv og Ove - gutta på tur med ein strålande elevflokk. Går det an å ha det betre enn å nyte yndlingsfaget sitt ein slik flott haustdag?

 IMG 0152 800x600 IMG 0155 800x600 
 IMG 0150 800x600  IMG 0147 800x600