Foreldremøte 10. trinn - Søknad til vidaregåande skule

. i kategorien Nyheiter Rådgjevar

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte i samband med søknad til vidaregåande skule.

Møtet blir måndag 23.november kl. 19:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

Innkallinga til foreldremøtet finn de her.

Møteinnhaldet blir slik:

Del 1 – ca. 45 minutt.

 • Den viktige rådgjevarrolla – vi er alle rådgjevarar
  • Føresette - Den mest betydningsfulle "rådgjevaren" 
  • Vennar og andre som står nært - meiningar og påverknad
  • Skulen: 
   • Faget utdanningsval med hospiteringar, arbeidsveke, partnerskapsbedrifter ++
   • Kontaktlærar og andre lærarar
   • Rådgjevar

  • "Det gode valet"
   • Interesser
   • Motivajson. 
   • Evner 
   • Kunnskap om moglegheiter. 
   • Framtidsutsikter / jobbmoglegheiter

 • Søknadsprosessen og plan framover. Viktige datoar framover (vilbli.no). 
   - NB 1. februar og 1. mars 
   • Desember - Samatalar for dei som ynskjer det. Både elev og elev og føresette. 
   • ca. 5 januar - Elevane får kodebrev frå MinID rett over nyttår - NB! viktig å ta vare på.
   • ca. 5.-10. januar - Gjennomgnag/demonstrasjon i kvar klasse - Korleis registrere seg og søkje.
   • Januar og februar - Individuelle samtalar med elev eller elev og føresette. 
    Det blir sendt heim eige skjema som skal fyllast ut med ynskje om samtale. Skjem blir sendt heim med elevane på førstkomande onsdag. 
   • 1. februar - frist søknad spesielundervisning 
   • 1. mars - ordinær frist 
    • frist vedlegg 2 - melding om tilpassa opplæring 
    • frist vedlegg 3 - Søkand om skuleplass i ein bestemt region - sakkunnig uttale. 

 • Yrkesfagleg utdanningsprogram kontra studieførebuande utdanningsprogram
  • – ulike krav, forventningar og moglegheiter.
   • Eid vgs. v/Lillian Moss orienterer føresette om problemstillingar kring dette emnet (5-10 minutt) 

 • Kort presentasjon av dei fire ulike vidaregåande skulane i Nordfjord. (2-3 minutt til kvar skule.)
 • Praktisk informajosn om del 2. 
  • Eid vgs. - rom auditorium 
  • Firda vgs. - Rom 8
  • Måløy vgs. - Rom 6
  • Stryn vgs. - Rom 1 

Del 2.

Parallelle presentasjonar frå Eid, Firda, Måløy og Stryn vgs. Alle får tilbod om å få informasjon frå to av skulane. 

 • 20 min. – Presentasjon 1 – Alle vel ein vg. skule - start kl. ?
 • 20 min. – Presentasjon 2 – Alle vel ein anna vg. skule - start kl. ?
 • Individuelle spørsmål til dei vidaregåande skulane etter siste presentasjon. 

______________________________________________________________________________________________________

Anna informasjon: 

Utdannings og yrkesmesser på dei vidareågande skulane: 

 • Stryn vgs.    – 19.11.2015 (NB – sjekk dato)
 • Måløy vgs.    – 12.01.2016
 • Eid vgs.        – 14.01.2016
 • Firda vgs.     – 19.01.2016

 

Vel heim!

First Lego League

. i kategorien Nyheiter

Laurdag var det regional First Lego League finale i Operahuset. EUS stilte med tre lag, som konkurrerte mot totalt 11 lag frå Måløy, Stryn, Davik, Hornindal og Volda. Laga i frå EUS gjorde det svært bra og tok med seg tre pokalar heim . Kanonbra resultat!

 

Papirus frå Eus nett

 

The Begers nett

 

Containermat med kartonger Eid nett

Info om skuleskyss

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Du finn info om gjeldande reglar for skuleskyss i menyen til venstre under heim-skule. Sogn og Fjordane fylke har iår innført betaling for tapte skysskort. Derfor ber vi elevane våre om å lære seg å ta vare på skysskorta slik ein gjer med andre verdikort.

Strikkhopping i 10C!

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

009 2

Studentane Sigrid og Mona hadde eit spennande opplegg for løysing av likningar; Barbiedukker som skulle hoppe i strikk. 

004 2014 2

Besøk av forsvaret

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

042027

Onsdag 28. oktober hadde 10. trinn besøk av forsvaret. Alle var samla i idrettshallen der dei mellom anna fekk informasjon om utdanning innan forsvaret. Elevane fekk på seg uniform, og vart delt inn i lag som skulle løyse ulike samarbeidsoppgåver.0182

Framsyning Sal & Scene

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

I dag er heile gjengen på Sal & Scene klare for framsyning! Over 80 elevar, fordelt på 8 grupper, skal ut på reise gjennom musikken frå 50-, 60-, 70- og 80-talet. Vi får både sjå og høyre smakebitar frå musikkhistoria, slik elevane trur det var.

På dagtid køyrer vi generalprøve, før vi startar framsyninga kl. 18.30 i kveld!

038 redusert 

Teknologi i praksis

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Teknologi i praksis

Konkurransedagen for First Lego League nærmar seg med raske skritt. Torsdag gjennomførte «robotgjengen» ved EUS konkurranse i robotkøyring. Seks lag stilte til start for å konkurrere om tre plassar i finalen laurdag 7. november. Etter ein hard konkurranse vart plassane fordelte, og elevane vart delte i tre lag. Laga frå EUS er The begers, Containermat og Papirus. Håpar mange kjem og heiar på oss laurdag 7. november i Operahuset.

 

1

2

3

Rødhette og ulven på tysk

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Tyskelevane på 8. trinn har hatt dramatisering av Rødhette og ulven. Dette gjorde dei med innleving og stort engasjement! Her er ei av gruppene som var med :)

Tysk 4 ny 

Natur, miljø og friluftsliv i arbeid

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

Natur miljø og friluftsliv komp

Valfaget Natur, miljø og friluftsliv har i løpet av to veker rydda stien opp mot Slitta. Elevane viste stort engasjement og pågangsmot, slik at stien blei kjempeflott. Eid ungdomsskule ynskjer deg ein god tur!