Vintertur 10 tr og skidag på 9.tr i veke 14

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det blir vintertur for 10. trinn frå onsdag til torsdag i veke 14 dvs. 3.-4.april. Torsdag blir det også skidag for 9. trinn på Harpefossen. Vi endrar litt på timeplanen tysdag og tar valfag for heile skulen etter lunsj.

Skulehelsetenesta ved EUS

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Skuleåret 2019/2020 har helsesjukepleiar trefftid kvar måndag kl. 09.00-14.00 og torsdag kl. 10.30-14.30. 

Er døra åpen, stig inn. Er døra igjen, bank på. :-)

Ta kontakt med Laila i ekspedisjonen dersom du ynskjer å gjere timeavtale utanom dette.  

Helsestasjonen i Eid inviterar ungdom mellom 13-20 år til å bruke dette gratis tilbodet. :-)

Overnattingstur til våren, valfag

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Overnattingsturen i valfaga fysisk aktivitet og helse + natur, miljø og friluftsliv er flytta til den 21.-22. mars. (Dette sidan mange elevar skal vere vekke på handballcup då vi eigentleg hadde planlagt overnattingstur, den 25.-26. april).