Arbeidslivsfag 8. trinn!

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Arbeidslivsfag på 8. trinn har den sitste perioden jobba med fuglekassebygging på sløyden. Resultatet av arbeidet kan du sjå på biletet under. Nokre av kassene vert tekne med heim, medan andre er donert til bruk i valfaget natur, miljø og friluftsliv.  

 

IMG 3740

Oppsummering trinnets årsmøte 10.trinn

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

 

Onsdag hadde 10. trinn trinnets årsmøte. Elevane innleia møtet med å vise fram litt av det dei har dreve med siste året. Rektor Norunn Kjøsnes fortalde kort om årets ANT-undersøking ved skulen, og lensmann Vebjørn Moa held eit innlegg om rus til både foreldra og dei flotte tiandeklassingane på Eid. Elles vart det ei god mat- og diskusjonsøkt. Oppsummeringa av denne kan du lese her:

Oppsummering TÅ 10.trinn

I tillegg hadde elevane stilt ut nokre av arbeida som er laga i kunst og handverk i år. Nokre fleire bilete frå utstillinga kan du sjå i fotoalbumet

khutstilling10trinn 1 20150417 1481688900

Trinnets årsmøte 9.trinn

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

Vi inviterer med dette elevar og føresette til trinnet sitt årsmøte

torsdag 23.04.15 kl. 18.30 – 20.30.

Tillitselevar, foreldrekontaktar og kontaktlærarar har saman planlagt møtet.

Sakliste:

 • Fellesøkt i mediateket
  • Innlegg frå elevane sin kvardag ved skulen, og prosjekt vi har vore med på.
  • Kort innlegg frå rektor om rusundersøkinga på skulen.
 • Diskusjon i grupper m/ servering
  • Relasjon lærar – elev – heim ( Arbeidsrutiner, dialog o.l.)
  • Studieteknikk -> Overgangen til vidaregåande og utvikling av gode studieteknikkar gjennom ungdomsskulen.
  • Motivasjon

Då vi planla møtet vart vi samde  om at foreldre/føresette tek med eitt fat med mat, samt ei kanne kaffi. Det vil bli laga til eit langbord ved mat og helse sine undervisningsrom. Elevane må ha med seg drikke. Skulen held koppar, serviettar og fat.

Lærarar, tillitselevar og foreldrekontaktar på 9.trinn ønskjer alle velkomne!

 

Oppsummering av trinnets årsmøte 8. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Tysdag 14.april hadde 8. trinnet sitt årsmøte. Vi starta kvelden med eit foredrag, for dei førestte,  av Per Ståle Husevåg om rus. Etter foredraget var det informasjon og underhaldning ved elevane. Dei avslutta denne økta med eit fengande Melodi Grand Prix potpurri, som vart framført med stort engasjement. Etter matøkta var det gruppediskusjonar rundt temaet "Kva kjenneteiknar eit godt skulemiljø". Det var mange gode diskusjonar og innspel frå frå elevar og foreldre. Desse innspela tar vi med oss vidare i arbeidet med å få til eit godt skulemiljø. Oppsumeringa av gruppediskusjonane finn du her. 

Utstilling av kunst og handverksprodukt

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Så mange fine elevprodukt er å sjå i "nyegangen" idag. All ære til dei som har gjort sitt beste for å lage fine handverksprodukt og til dei som har lagt om tradisjonen til å vise det no på trinnet sitt årsmøte. Lykke til!

IMG 5719IMG 5714

IMG 5725IMG 5732

Og endå mykje meir fint er å sjå.

Allsidig leik i ballbingen

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

1. og 2. friminutta mandag og onsdag er ballbingen no reservert for hanball. Ballane finn elevane i ballboksen på elevrådskontoret og der skal dei leverast etterpå også.

Mange nye ansikt å sjå idag i leik. Kjekt!

Handball 150415

Og ikkje før var friminuttet omme så var 9. trinn igang med basket i gymtimen.

Gym på 9 trinn

Leikeborg

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Stolt elev med fint handverksprodukt. Så bra jobba!

IMG 5711

8.trinnet sitt årsmøte

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Tysdag 14. april skal 8. trinnet ha sitt årsmøte. Først vil det bli informasjon om rus ved Per Ståle Husevåg for dei føresette. Deretter blir det informasjon og underhaldning ved elevane i mediateket, før vi avsluttar kvelden med mat og gruppediskusjonar om skulemiljøet. Vi vil også velje nye klassekontaktar. Programmet startar kl. 19.00. Vel møtt!

10. trinn sitt årsmøte

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

10. trinn skal ha sitt årsmøte på EUS onsdag 15. april kl. 18.30.

Har du gløymt å melde deg på? 
Send e-post til kontaktlærar eller send påmelding med eleven på måndag. 

Vi ser fram til ein kjekk kveld saman med elevar og føresette!

 

Helsing lærarane på 10. trinn

Samfunnsfag i 9C

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Klasse 9C viste stort engasjement i samfunnsfag - tema: 2. verdenskrig

IMG 5698 IMG 5699