Hugs Bruk Hue møte ikveld!

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Alle føresette til elevar på 8., 9. og-10. har fått invitasjon til å lære meir om den digitale kvardagen barn- og unge lever i. Bruk hue kampanjen - Norges største kampanje mot digital mobbing inviterar til stormøte i Aulaen på Fjordane Folkehøgskule ikveld kl. 18.00-19.30. Møt opp!

Elevrådskurs

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Alle tillitselevane 14/15 vart idag skulerte i å vere tillitsvald for ei klasse. Rektor og lærar for elevrådet har gjennomført elevrådkurs slik tradisjonen er ved skulen.

IMG 5440

Framføring i 9D

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Framføring av tidslinja til hinduismen

9D «framførte» ei tidslinje over viktige hendingar i historia til hinduismen på skuleplassen. Lærar Sølvi L.T. sa at elevane var veldig engasjerte då dei førebudde aktiviteten på klasserommet, og flinke til å formidle stoffet til medelevane. Kjekk aktivitet med positive elevar J

Bli kjent kveld

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Onsdag 24. september kl. 19.00 inviterer 8. trinn til Bli kjent kveld på Eid ungdomsskule. Alle elevane har fått med seg eit skriv heim om saka, men du finn det også her. 

Valfag i veke 38

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Torsdag ettermiddag yrar det av liv overalt på skulen og ute i nærområdet. Elevane har valt eitt av 6 valfag som skulen tilbyr dette skuleåret. Sjå nokre glimt her frå dagens aktivitet (det kjem fleire bilete etter kvart i album og frå elevane som har fys.akt, natur, miljø og friluftsliv):

Int samarbeid Design og redesign
Sal og scene Teknologi robot
Teknologi markedsføring IMG 5424

Fjelldag - september 2014

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Fredag 12. september var heile skulen ute på felles fjelldag. Skuleleiinga stod som arrangør av denne fjelldagen. I den anledning var det sjølvsagt bestilt godt ver. Elevane kunne velje mellom tre ulike turalternativ. 

Alternativ 1 var den lengste turen. Denne turen gjekk til Stegane-Såta-Kringlevasseggja-Slottefjellet-Fossane.

Alternativ 2 gjekk til Stegane og over til Fossevatnet og tilbake til skulen. 

Alternativ 3 var ein alternativ tur for dei som ikkje kunne gjennomføre ein fjelltur. 

20140912 115409 fjelldag1

Bilde frå gjengen som gjekk den lengste turen. Bildet er tatt på Såta. 

 

"Bli kjend tur" 8. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Forrige veke var 8.trinn på overnattingstur rundt om i kommunen. 8A var på Torheim, 8B i Hjelmelandsdalen og 8C i Hennebygda. Det fine været gjorde dette til ein fin tur, der vi blant anna gjekk på fjelltur, bada, hadde quiz og spelte ulike spel. Elevane vart meir kjende med dei andre i klassa og lærarane. 

IMG 4908

 

IMG 0742

 

Bli kjend tur 030

Kystleir for 10. klassingar - HASTAR

. i kategorien Nyheiter Rådgjevar

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, OKFH,  vil også i år tilby 10.klassingane i Sogn og Fjordane  jente og guteleir.

Leirane vert skipa til i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Måløy vidaregåande skule og opplæringsfartøyet  «Skulebas».

Leirane i år er lagt til veke 38 for jentene  og 43 for gutane – 12 i kvar gruppe.

Tema er som tidlegare år: «Ungdom møter kystnæringane»  der vi vil vise dei kva arbeidsplassar vi har i fylket innan fiskeri og havbruk og andre maritime

NB - SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER.

Du finn all informasjon du treng her

Kontkat Peder om det er noko de lurer på. Lukke til med søknaden!