Jente- og gutedag 9. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

Fredag 10. januar hadde vi jente- og gutedag på 9. trinn. Temaet for dagen var mobbing, og elevane fekk reflektere rundt dette på ulike måtar.

Vi starta dagen med å sjå filmen Bully, ein dokumentar som gjorde sterkt inntrykk. Deretter vart elevane delte i reine jente- og gutegrupper, og vi hadde diskusjonar og rollespel. Dette var fine økter, der elevane kom med mange gode tankar og idear om mobbing og korleis ein kan hindre at dette skjer.

Siste økta møttest jenter og gutar igjen, og vi avslutta dagen med ein aktivitet som vi ser på som både sosial og inkluderande; nemleg dans. Elevane fekk lære både polka og reinlender; og det var ingenting å seie på innsatsen! 

Både elevar og lærarar hadde ein flott dag, med ei fin blanding av alvor og moro! 

218 redusert

VGS - Informasjon om opplæringstilbod og søknad.

. i kategorien Nyheiter Rådgjevar

Opplæringstilbodet for skuleåret 2014–2015 er no klart
Hovudutvalet for opplæring har vedteke kva opplæringstilbod som skal lysast ut for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane neste skuleår. Vi har samla opplæringstilbodet og viktig informasjon knytt til dette i ein eigen brosjyre.

Søknadsfristen for ordinær søknad til opplæring i skule og bedrift er 1. mars. Søknadar om spesialundervisning har frist 1. februar.
 
Lenke til brosjyra finn du og i rådgjevarmenyen til venstre.

Juleferie 2013

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Eid ungdomsskule ynskjer elevar, føresette og tilsette ei god jul og eit godt nyttår! Vel møtte til ny skuledag fredag 3. januar og planlegging for tilsette 2. januar.

Vi ynskjer å takke for god innsats i halvåret som er tilbakelagt og gjer det med bilde frå Fjordabladet si julestjerne 2013 for godt arbeid av elevar og lærarar ved skulen. Tusen takk til den gode lokalavisa vår også!

IMG 5234

Juleverkstad 8. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Mandag hadde 8. trinn juleverkstad. Nokre av elevane laga ulike dekorasjonar og julepynt, nokre laga julekaker på kjøkenet og resten song og dansa jula inn. Bilete frå dagen kan du sjå her.

juleverkstad 42 20131219 1273411220

Gratulerer med strålande generalprøve

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi har no lagt bak oss ei veke med valfag for 8. og 9. trinn. Det har vore stor aktivitet i natur og miljø, fysisk aktivitet og helse, internasjonalt samarbeid, teknologi i praksis og sal og scene. Valfaga natur og miiljø, fysisk aktivitet og helse og internasjonalt samarbeid skal halde fram etter jul, medan teknologi og sal og scene er ferdig no til jul. Ei annaleis veke har skapt engasjement, læring og knytt vennskap på tvers av klasse og trinn. Ein kjempeinnsats av både elevar og lærarar. 

Idag inviterte valfaget sal og scene til generalprøve i Operahuset for medelevane og tilsette ved Eid ungdomsskule som også er vår felles juleavslutning no i år. Strålande flott forestilling - dette må de ikkje gå glipp av.

 

1 dag igjen!

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

No nærmar musikalen vår seg, og salen er nesten full. Vi gler oss veldig, og synst det er veldig kjekt at så mange vil kome å sjå på vår eigenlaga musikal. Alle har jobba bra og fortenar ein full sal. Det blir sal av mat som vi har laga. Drikke blir også seld. Det er framleis ledige seter på  galleriet. så det er siste innspurt, Løp og Kjøp!

IMG 0541

 

Ny valfagveke på EUS

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Fredag tjuvstarta elevane siste valfagveka denne hausten, som held fram med mykje god aktivitet dei neste fire dagane.

Gjengen på "natur og miljø" var ute på ekspedisjon i snødrevet fredag. Til tross for et litt småruskete ver, gjennomførte ein tøff og godt kledd gjeng utflukta til Skipenessetra. Komande veke står nye spennande utfordringar i kø for den mest hardføre gruppa på Eid ungdomsskule.

Elevane på "fysisk aktivitet og helse" var og i full sving på fredag. Med både basistrening og handball på programmet fekk dei og køyrt seg litt. Siste post var på kjøkenet, der dei blant anna diska opp med ei lekker løksuppe. Denne veka skal dei boltre seg vidare i symjehallen, idrettshallen og på kjøkenet.

Forskarane våre i "Teknologi i praksis" jobba vidare etter suksessen i Lego League. Fredag var det ulike oppgåver med Legorobotar som sto på programmet. Komande veke skal dei blant anna igjennom smakstestar og andre spennande aktivitetar.

Vi har og elevar som kommuniserer med omverda, faktisk med det store utland. På "Internasjonalt samarbeid" har dei tidlegare mellom anna laga blogg og oppretta kontakt med ein skule i England. Forhåpentligvis blir det mykje godt internasjonalt arbeid og i den komande veka.

Siste gruppa vår har vi allereie nevnt, det er elevane på "Sal og Scene". Dei skal stort sett opphalde seg i Operahuset den komande veka, for der blir det fullt kjør med øving og siste finpuss før premieren på torsdag. 

Bilete og oppdateringar frå aktivitetane kjem utover veka.

Musikalen tek form

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Siste øvingsveke til musikalen er i full gang. I veke 45 var nokre av elevane på lageret til Opera Nordfjord og prøvde ulike kostyme. Her ser du ein liten filmsnutt frå desse prøvene. 

I dag har øvingane starta opp att for fullt. Scena er rigga og klar for mykje action neste veke. Dei aller fleste kostymene er no klare, og marknadsføringsgruppa produserer stadig nytt stoff.

Mandag startar elevane førebuingane på scena i Operahuset. Film, bilete og nyheiter frå desse førebuingane kjem over helga. Det viktigaste no er at alle som vil sjå musikalen kjøper billettar her. Det minkar stadig på billettane, så ikkje vent for lenge!