Avslutningsfest 10. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

Torsdag 21. juni skal vi ta farvel med den flotte gjengen i 02-kullet. Tradisjonen tru har elevane laga eit mangfaldig og underhaldande program som dei viser i Operahuset kl. 18.00. Dette er gratis og ope for alle!

Resten av kvelden er kun for elevar, føresette og lærarar. Då blir det festmiddag, talar og dans. Vi håpar at dette blir ein minnerik kveld som elevane kan sjå tilbake på med glede!

U-prisen og turen til Lillehammer

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

No har alle klassane lese dei fem nominerte bøkene til U-prisen, og det nærmar seg tur til Norsk Lilleraturfestival på Lillehammer. Torsdag får vi besøk av ein litteraturkritikar og då skal vi avgjere kva for ei bok som Eid ungdomsskule tykkjer er best. Onsdag 30. mai reiser heile trinnet til Lillehammer. Oppdatert infoskriv om turen finn du her. Vi gler oss til å reise :) 

Eksamen 2018

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Avgangselevane ved Eid ungdomsskule kom opp i følgjande fag:

10A Engelsk 25. mai

10B Engelsk 25. mai

10C Norsk 29. og 30. mai 

Påmelding til avslutningsfesten på 10. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

10. trinn skal ha avslutningsfest i Operahuset torsdag 21. juni. Elevane har fått med seg invitasjon/påmelding heim, men denne finn de også her.

Frist for påmelding og betaling er måndag 14. mai

9. trinnet sitt årsmøte

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

9. trinn skal ha årsmøtet sitt tysdag 24.04 kl. 19.00. Elevane skal få vise fram, og fortelje om,kva dei har arbeidd med dette året. I tillegg vil politiet snakke om maidagane. Dei føresette vil også få informasjon om læringsplattforma  It's learning. Elevane har fått med seg skiv heim om møtet, men du finn det også her. 

VALFAG 2018-2019

. i kategorien Nyheiter

Elevane får i desse dagar med heim skjema for å velje valfag for komande skuleår. Dei kan velje mellom:

- Fysisk aktivitet og helse
- Internasjonalt samarbeid
- Natur, miljø og friluftsliv
- Programmering
- Sal og scene
- Teknologi i praksis

Lukke til med valet!

FLYTTING AV VINTERTUR!

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

Sidan det er meldt relativt vått ver på måndag, flyttar vi vinterturen vår.

Avreise frå skulen tysdag 10. april kl. 09.00, retur onsdag ca. 13.30.

10A får siste info før avreise. Lykke til!

10A klare for tur 640x478