Ballbingeopning og bandyfinale

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det har allereie vore mykje god aktivitet i den nye ballbingen ved Eid ungdomsskule, både i skuletida og på ettermiddagane.
Mandag 11. november klokka 13.20 vert det offisiell opning av ballbingen. Alle ved skulen vert då samla til ein liten opningsseremoni.

Klokka 13 samme dag skal det spelast bandyfinale i turneringa for dei med valfag Fysisk aktivitet og helse.
Dei to laga som er trekt ut til å spele finalen er lag A og lag H.

Valfag sal og scene

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

På måndag og tysdag delte folk seg i grupper og øvde på dei forskjellege songane. Kulissegruppa fekk vite kva dei skulle lage og kom godt i gong med det. Kostymegjengen fekk teikningane av kostyma og stoffet dei skulle bruke. Marknadsføringsgruppa fekk utdelt kamera og begynte å ta bilete og video av øvingane. Orkesteret fekk notane til stykka og begynte og øve.

På onsdag var vi i Operahuset og tok ein gjennomgong av musikalen. Songarane og skodespelarane fekk instruksjon om kor dei skulle gå og stå. På torsdag øvde vi på fellesdansane og songane. Kulissene og kostymene begynte å ta form. 
I dag har vi øvd på dei forskjellege dansane og songane. Orkesteret har øvd inn songane og solistane har fått prøvd å synge saman med dei. 
Sjølv om mange måtte kaste inn handkle på grunn av sjukdom på slutten av veka, gjennomførte vi med stil.Smile

Vi håper at du vil kome og sjå på oss den 12. og 13. desember.
Bilettar til torsdag finn du her. Bilettar til fredag finn du her. 

Gå gjerne inn på facebooksida vår.

Valfag internasjonalt samarbeid

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevane på internasjonalt samarbeid har jobba godt heile veka med å bl.a. lage bloggar for å samarbeide med ei skuleklasse i England. Idag var dei godt igang med å presentere bloggane sine for medelevane. Dei var såååå flinke! Laughing

IMG 5225

Natur og miljø elevane på tur

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Idag står sykkeltur på timeplanen for dei elevane som har natur og miljø som valfag ved skulen. Elevane var godt utrusta med trygge syklar, hjelmar og nye gode refleksvestar. Trygg Trafikk har sponsa skulen med to klassesett refleksvestar. Skulen takkar!

IMG 5221

Musikalen tek form!

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.


artikkelbildeNo er vi i godt i gang med musikalen. Orkesteret har øvd inn songar og er begynt å øve med songsolistane. Kostymegruppa har kome langt med arbeidet. Skjørt og drakter er blitt laga og er om ikkje så lenge klare til bruk. Dei på sløyden har kome godt i gong med å lage kulissar.  

Sjå bilete i fotoalbumet.

Dette blir kanonbra! :)

Hugs å kjøpe billettar til forestillinga! 

 

Juleball 2013

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det er snart jul! Eus arrangerer juleball på Nordfjord Hotell torsdag den 5. desember. Frist for påmelding er 15. november. Elevane har fått med seg heim skriv om pris, kontonummer og opplysningar om arrangementet, men du kan også finne det her. 

Valfagveke

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevane på EUS er godt i gong med øvingane til musikalen 12. og 13. desember. Fleire bilete frå øvingane kan du sjå her.

Bilete frå "Fysisk aktivitet og helse"-gjengen kan du sjå her

Elles har vi hatt elevar i full sving med "Internasjonalt samarbeid", "Forskning i praksis" og "Natur og miljø." Bilete frå dei ulike aktivitetane kan du finne i fotoalbumet her på sida!

 

Valfagveke på Eid ungdomsskule

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Små glimt frå skuledagen med valfag på programmet. Elevane var i aksjon med fysisk aktivitet, internasjonalt samarbeid, natur og miljø, sal og scene og teknologi. Siste gruppa har kortast frist til sluttføring og utfordringane sto i kø før finale i lego league til helga

 Internasjonalt samarbeidKostymelaging 2OrkesterMarkedsfring av legoleagueFilmgjengDansFysisk aktivitet ernring

Evaluering av hospiteringa

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

10. klasse deltok på hospitering på måndag og tysdag. I etterkant av hopsiteringa skal alle elevane i 10. klasse svare på nokre få spørsmål. Lenke til spørsmåla er her:

https://response.questback.com/strynkommune/utdanningsval_h2013/

For å svar på spørmåla, må du ha eit passord. Lærarane på trinnet har fått passordet. Spør ein av lærarane.
Håpar at alle har høve til å bruke nokre minutt på desse spørsmåla på fredag.

peder :)

Gute- og jentedag på 8.trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Onsdag 30. oktober hadde elevane på  8.trinn gute- og jentedag. Dette er ein dag der vi fokuserer på sosial kompetanse. Årets første tema var mobbing og elevane skulle igjennom ulike aktivitetar knytt opp mot dette. 

Dagen starta med at alle elevane såg filmen "Bully" - ein sterk og tankevekkande dokumentarfilm om mobbing. Etter filmen delte vi elevflokken i to, der gutane og jentene var kvar for seg. Elevane diskuterte innhaldet i filmen og kom med mange gode refleksjonar rundt denne.

Etter lunsj held jentene fram med ulike oppgåver og aktivitetar som blant anna gjekk ut på å gi positive kommentarar til kvarandre. Gutane på si side skulle stelle istand mat og underhaldning til jentene. Etter ei god økt med innøving av rollespel fekk jentene sjå resultatet på slutten av dagen. I tillegg hadde ein gutegjeng steikt ein solid haug med vaflar som elevane velfortent kunne gnafse i seg etter ein effektiv dag. 

Bilete frå dagen vil bli lagt i fotoalbumet her på sida i løpet av helga.